Náš tým

Prof., Prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c.
Společník

BelohlavekProf. Dr. Alexander Bělohlávek absolvoval v roce 1991 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, a paralelně též studium na Ústavu mezinárodních vztahů a mezinárodního práva při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1991 až 1993 působil jako advokátní koncipient, následně v letech 1993 a 1994 jako komerční právník a od roku 1994 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. V roce 1994 založil též advokátní kancelář, na jejímž vedení se od počátku podílí.

Kromě ukončeného právního vzdělání získal Prof. Dr. Alexander Bělohlávek v roce 1992 titul Ing. v oboru mezinárodní ekonomické vztahy. Doktorské disertace v oboru právo dosáhl v roce 1993 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, když na této škole v období let 1991 až 1996 působil jako asistent a později odborný asistent na Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního a na Katedře obchodního a hospodářského práva, oddělení mezinárodního práva soukromého. V roce 1996 dosáhl hodnosti docenta a v roce 2001 pak hodnosti profesorské. Pedagogicky působí již od roku 1992 také na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na níž zastává funkci místopředsedy oborové rady a garanta pro doktorské disertační studium, a od roku 2008 externě na Katedře mezinárodního a evropského práva občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2012 byl jmenován profesorem pro mezinárodní právo a mezinárodní vztahy na Fakultě práva a veřejné správy WSM ve Varšavě, kde od 1. října 2012 vede katedru mezinárodního práva.

Prof. Dr. Alexander Bělohlávek je vedle výkonu advokacie činný též jako rozhodce v řadě rozhodčích institucí, přičemž působí např. jako:

 • člen Mezinárodního rozhodčího soudu – Mezinárodní obchodní komora / International Court of Arbitration – International Chamber of Commerce (ICC, Paříž, Francie)
 • rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Praha, Česká republika)
 • rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu Hospodářské komory Rakouska / Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich (Vídeň, Rakousko)
 • rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Obchodní a průmyslové komoře Kyjev / International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian CCI (Ukrajina)
 • rozhodce Mezinárodního obchodního rozhodčího soudu při Obchodní a průmyslové komoře Běloruska (Minsk, Bělorusko)
 • rozhodce Rozhodčího soudu pro obchodní spory ve Vilniusu (VCCA) (Vilnius, Litva)
 • rozhodce Rozhodčího soudu při Polské hospodářské komoře (Varšava, Polsko)
 • rozhodce Mezinárodního obchodního rozhodčího soudu při Obchodní a průmyslové komoře Moldavska (Kišiněv, Moldavsko)
 • rozhodce Rozhodčího soudu při Obchodní a průmyslové komoře (Moskva, Rusko)
 • rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu Kazachstánu (Almaty [Alma-Ata], Kazachstán)
 • rozhodce Stálého rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Slovinska (Ljubljana, Slovinsko)
 • rozhodce Rozhodčího soudu při Ústavu pro mezinárodní právo soukromé (Sofia, Bulharsko)

Prof. Dr. Alexander Bělohlávek působí dále v řadě národních i mezinárodních organizací a institucí, jako např.:

 • předseda Arbitrážní komise Národního výboru ICC v České republice
 • prezident World Jurist Association (WJA; Washington, D.C., USA)
 • člen Citizen’s World Court Commission (USA)
 • člen International Bar Association (IBA; Londýn, Velká Británie)
 • člen DIRO – Internationale Reschtsanwaltsorganisation EWIV (Hamburk, SRN)
 • člen Asociación Europea de Abogados / Association of European Attorneys (AEA; Alicante, Španělsko) 
 • člen Österreichische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit (Vídeň, Rakousko) 
 • člen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS; Kolín n. R., SRN)
 • člen Deutsch-Russisches Kollegium der Juristen e.V.
 • člen International Law Association (ILA; Headquaters branch – Londýn, Velká Británie)
 • člen American Society of International Law (ASIL; Washington, D.C., USA)
 • člen The Law Society of England and Wales (Londýn, Velká Británie)
 • člen Swiss Arbitration Association (ASA; Ženeva, Švýcarsko)
 • člen České společnosti pro mezinárodní právo (ČSMP-CSIL; Praha, Česká republika)
 • člen České společnosti ekonomické (ČSE; Praha, Česká republika)

Do roku 2008 působil Prof. Dr. Bělohlávek jako člen poradního sboru předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů  a člen poradního sboru předsedy Českého telekomunikačního úřadu.

Prof. Dr. Alexander Bělohlávek poskytuje své právní služby v češtině (rodilý mluvčí), angličtině, němčině (rodilý mluvčí, přičemž je současně i soudním tlumočníkem jazyka německého) a ruštině. Hovoří též polsky a pracuje i s dalšími jazyky.

Publikační činnost

Konference