O nás

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka byla založena v roce 1994. Své právní služby a poradenství poskytuje jak českým, tak i zahraničním subjektům. Klienti naší advokátní kanceláře reprezentují nejrůznější odvětví průmyslu, obchodu a služeb, mezinárodní korporace, velké, střední i malé podniky, jakož i orgány veřejné správy apod. Advokátní kancelář se specializuje především na mezinárodní právo soukromé a procesní, rozhodčí řízení, na ochranu investic a na širokou oblast civilního a některé oblasti veřejného práva, včetně procesního zastupování.

Naše kancelář disponuje nejen znalostmi českého, evropského a mezinárodního práva, nýbrž i dlouholetými zkušenostmi z tuzemských i mezinárodních transakcí, řízení, smluvní agendy apod.

Členové našeho týmu se snaží hledat řešení, která nejvíce odpovídají představám klienta z pohledu výhodnosti i minimalizace rizik. Upřednostňujeme řešení zpracovaná individuálně dle potřeb konkrétních klientů a s přihlédnutím ke zvláštnostem každého jednotlivého případu před šablonovitými postupy. Naši právníci jsou zároveň vedeni k prohlubování svých odborných znalostí a praktických dovedností. Samozřejmým předpokladem naší činnosti je vysoká odbornost a úcta k pravidlům profesní etiky. Členové našeho týmu neslibují klientům „vzdušné zámky“, je však jejich povinností usilovat o dosažení co nejvýhodnějších výsledků. Za základ jakéhokoliv řešení považuje naše kancelář zevrubnou analýzu výchozího vztahu při zohlednění co nejširších souvislostí.

Díky mnohaletému působení a členství v řadě mezinárodních organizací je naše advokátní kancelář schopna zajistit či zprostředkovat kvalitní právní poradenství a právní služby specializovaných advokátů jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Naše kancelář rovněž úzce spolupracuje s praxí prověřenými exekutory, daňovými a účetními poradci, notáři a znalci pro řadu znaleckých oborů a zaměření.