Advokáti Prof. A. Bělohlávek a T. Profeldová přednášeli na University of Bahamas.

Dne 29. ledna 2020 přednášeli Profesor Alexander J. Bělohlávek a Tereza Profeldová na University of Bahamas v Nassau (Bahamy) ve specializovaném kurzu  o mezinárodním rozhodčím řízení.