Dne 14. října 2021 vedl profesor Bělohlávek celodenní seminář v Praze pořádaný Justiční akademií České republiky na téma „Mezinárodní a evropské insolvenční právo: Účinky insolvenčních (úpadkových) řízení na soudní a jiná řízení“.

Dne 14. října 2021 vedl profesor Bělohlávek celodenní seminář v Praze pořádaný Justiční akademií České republiky na téma „Mezinárodní a evropské insolvenční právo: Účinky insolvenčních (úpadkových) řízení na soudní a jiná řízení“.