Dne 24. října 2019 se ve Vysokých Tatrách na Slovensku konal již IX. ročník renomovaného mezinárodního sympózia Právo – obchod – ekonomika.

Dne 24. října 2019 se ve Vysokých Tatrách na Slovensku konal již IX. ročník renomovaného mezinárodního sympózia Právo – obchod – ekonomika. Za aktivní účasti zástupců naší kanceláře byla významná část tohoto sympózia věnována rovněž rozhodčímu řízení. Profesor Alexander Bělohlávek byl moderátorem prvního bloku na téma „Autonomie stran a rozhodců“ a posléze vystoupil se svým příspěvkem „Vyloučení rozhodce v řízení před stálým rozhodčím soudem a v řízení ad hoc ve druhém bloku na téma „Institucionalizované rozhodčí řízení vs. rozhodčí řízení ad hoc. V tomtéž panelu vystoupila i advokátka naší kanceláře Tereza Profeldová s příspěvkem „Odměny rozhodce v řízení před stálým rozhodčím soudem a v řízení ad hoc“.