Nezařazeno

Vysoká škola ekonomická v Praze vydala sborník „Právo v podnikání vybraných členských států“ mj. s příspěvkem profesora Bělohlávka „Konflikt právních aktů WTO a práva EU v rozhodovací praxi soudního dvora EU se zaměřením na GATT a TRIPS“ (příspěvek v angličtině).

Evropský soudní dvůr již v roce 1972 postuloval, že ustanovením GATT nelze přiznat přímý účinek jako v případě sekundárního práva. Dle Soudního dvora nejsou předpisy WTO nadány přímým účinkem v rámci práva Společenství ani po změně charakteru a ducha úmluv ve světle vzniku…
Číst více

V dubnovém čísle časopisu Obchodní právo vydávaném nakladatelstvím Wolters Kluwer vyšel článek profesora Bělohlávka „Limity přezkumu skutečností uváděných v návrhu na zápis do obchodního rejstříku“.

Výklad registračního principu v rejstříkovém řízení může způsobovat zásadní ohrožení základních práv osob, kterým není poskytnuta plná možnost domáhat se svých práv přímo v tomto řízení. Příkladem je omezení práv ve smyslu § 101 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících. Toto ustanovení…
Číst více

Dne 1. dubna 2021 vyšel v časopisu Právník vydávaném Ústavem státu a práva Akademie věd ČR v.v.i. článek profesora Bělohlávka na téma „Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu“

Dne 1. dubna 2021 vyšel v časopisu Právník vydávaném Ústavem státu a práva Akademie věd ČR v.v.i. článek profesora Bělohlávka na téma „Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu“ Částečnou neplatnost právního jednání v tuzemském právu upravuje § 576 OZ, který…
Číst více

Odborné články profesora Bělohlávka v databázi SSRN si stáhlo přes 10.000 čtenářů.

Podle údajů zveřejněných renomovaným portálem SSRN – Social Science Research Network (www.ssrn.com) si články profesora Bělohlávka evidované v této databázi v oblasti  mezinárodního práva soukromého, mezinárodního rozhodčího řízení a mezinárodního civilního řízení, mezinárodního práva, obchodního práva a v ekonomických oblastech stáhlo do 8.…
Číst více

Nakladatelství Cambridge University Press vydalo “The Cambridge Handbook of Judicial Control of Arbitral Awards”. Jejím spoluautorem je profesor Bělohlávek (oddíl “Procedural Irregularities and Arbitrator Misconduct during Proceedings“).

Britské nakladatelství Cambridge University Press vydalo na sklonku roku 2020 “The Cambridge Handbook of Judicial Control of Arbitral Awards”, jejímž spoluautorem je rovněž profesor Bělohlávek – kapitola “Procedural Irregularities and Arbitrator Misconduct during Proceedings“ (Procesní excesy a chyby rozhodců v průběhu…
Číst více

Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné neplatnosti právního jednání před neplatností celkovou – článek prof. Bělohlávka v odborném periodiku.

V posledním letošním čísle uznávaného českého odborného periodika Právní rozhledy (2020, roč. 28, s. 801-808) vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck vyšel článek profesora Alexandera J. Bělohlávka „Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné neplatnosti právního jednání…
Číst více

Anglické vydání velkého komentáře k Evropskému insolvenčnímu nařízení (EU): Evropské a mezinárodní insolvenční právo European and International Insolvency Law autora profesora Alexandera J. Bělohlávka (vydáno v Nizozemsku).

Dne 2. září 2020 vyšlo v Nizozemsku anglické vydání velkého komentáře k Evropskému insolvenčnímu nařízení (EU): Evropské a mezinárodní insolvenční právo (European and International Insolvency Law) autora profesora Alexandera J. Bělohlávka. Tento komentář představuje jedno z nejpodrobnějších pojednání k předmětné problematice, které bylo doposud…
Číst více