Nezařazeno

Anglické vydání velkého komentáře k Evropskému insolvenčnímu nařízení (EU): Evropské a mezinárodní insolvenční právo European and International Insolvency Law autora profesora Alexandera J. Bělohlávka (vydáno v Nizozemsku).

Dne 2. září 2020 vyšlo v Nizozemsku anglické vydání velkého komentáře k Evropskému insolvenčnímu nařízení (EU): Evropské a mezinárodní insolvenční právo (European and International Insolvency Law) autora profesora Alexandera J. Bělohlávka. Tento komentář představuje jedno z nejpodrobnějších pojednání k předmětné problematice, které bylo doposud…
Číst více

Nakladatelství Eliva Press vydalo anglickou monografii profesora Bělohlávka „Arbitration: Principles & Particularities“.

Nakladatelství Eliva Press vydalo dne 22. června 2020 anglickou monografii profesora Alexandera J. Bělohlávka „Arbitration: Principles & Particularities“. Kniha průřezově mapuje řadu základních otázek mezinárodního rozhodčího řízení, a to od jeho základů a vazby na základní práva, přes problematiku rozhodčí…
Číst více

Témata prestižní ročenky CYIL – Czech Yearbook of International Law® editované již více než jedenáct let profesorem Bělohlávkem pro léta 2021 a 2022 (ročníky XII a XIII).

Profesor Alexander Bělohlávek, vedoucí partner naší kanceláře, edituje již více než 12 let spolu s profesorkou Naděždou Rozehnalovou z Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Brno) renomovanou ročenku CYIL – Czech Yearbook of International Law®. Vydavatel této ročenky, nizozemské nakladatelství Lex Lata B.V. se…
Číst více

V Moskvě byla vydána prestižní publikace k problematice mezinárodního práva soukromého a civilního procesu za přispění profesora Bělohlávka.

V Moskvě byla vydána prestižní publikace – Liber Amicorum – v úctě jedné z ikon mezinárodního práva soukromého profesorky N. I. Maryshevy („Aktuální problémy mezinárodního práva soukromého a mezinárodního civilního procesu: Liber amicorum v úctě zasloužené představitelce vědy RF N. I. Maryshevy“, v originálním znění:…
Číst více

Vyšel X. ročník CYArb® – Czech /& Central European/ Yearbook of Arbitration® za autorského přispění a pod vedením vedoucího partnera naší kanceláře.

Právě vyšel desátý ročník CYArb® – České (& Středoevropské) ročenky rozhodčího řízení® (CYArb® – Czech /& Central European/ Yearbook of Arbitration®). Již pátým rokem vychází tato ročenka u nizozemského nakladatelství Lex Lata B.V. (www.lexlata.pro). Spolu s profesorem Bělohlávkem stojí u tohoto…
Číst více