Nezařazeno

Odborné články profesora Bělohlávka v databázi SSRN si stáhlo přes 10.000 čtenářů.

Podle údajů zveřejněných renomovaným portálem SSRN – Social Science Research Network (www.ssrn.com) si články profesora Bělohlávka evidované v této databázi v oblasti  mezinárodního práva soukromého, mezinárodního rozhodčího řízení a mezinárodního civilního řízení, mezinárodního práva, obchodního práva a v ekonomických oblastech stáhlo do 8.…
Číst více

Nakladatelství Cambridge University Press vydalo “The Cambridge Handbook of Judicial Control of Arbitral Awards”. Jejím spoluautorem je profesor Bělohlávek (oddíl “Procedural Irregularities and Arbitrator Misconduct during Proceedings“).

Britské nakladatelství Cambridge University Press vydalo na sklonku roku 2020 “The Cambridge Handbook of Judicial Control of Arbitral Awards”, jejímž spoluautorem je rovněž profesor Bělohlávek – kapitola “Procedural Irregularities and Arbitrator Misconduct during Proceedings“ (Procesní excesy a chyby rozhodců v průběhu…
Číst více

Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné neplatnosti právního jednání před neplatností celkovou – článek prof. Bělohlávka v odborném periodiku.

V posledním letošním čísle uznávaného českého odborného periodika Právní rozhledy (2020, roč. 28, s. 801-808) vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck vyšel článek profesora Alexandera J. Bělohlávka „Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné neplatnosti právního jednání…
Číst více

Anglické vydání velkého komentáře k Evropskému insolvenčnímu nařízení (EU): Evropské a mezinárodní insolvenční právo European and International Insolvency Law autora profesora Alexandera J. Bělohlávka (vydáno v Nizozemsku).

Dne 2. září 2020 vyšlo v Nizozemsku anglické vydání velkého komentáře k Evropskému insolvenčnímu nařízení (EU): Evropské a mezinárodní insolvenční právo (European and International Insolvency Law) autora profesora Alexandera J. Bělohlávka. Tento komentář představuje jedno z nejpodrobnějších pojednání k předmětné problematice, které bylo doposud…
Číst více

Nakladatelství Eliva Press vydalo anglickou monografii profesora Bělohlávka „Arbitration: Principles & Particularities“.

Nakladatelství Eliva Press vydalo dne 22. června 2020 anglickou monografii profesora Alexandera J. Bělohlávka „Arbitration: Principles & Particularities“. Kniha průřezově mapuje řadu základních otázek mezinárodního rozhodčího řízení, a to od jeho základů a vazby na základní práva, přes problematiku rozhodčí…
Číst více

Témata prestižní ročenky CYIL – Czech Yearbook of International Law® editované již více než jedenáct let profesorem Bělohlávkem pro léta 2021 a 2022 (ročníky XII a XIII).

Profesor Alexander Bělohlávek, vedoucí partner naší kanceláře, edituje již více než 12 let spolu s profesorkou Naděždou Rozehnalovou z Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Brno) renomovanou ročenku CYIL – Czech Yearbook of International Law®. Vydavatel této ročenky, nizozemské nakladatelství Lex Lata B.V. se…
Číst více

V Moskvě byla vydána prestižní publikace k problematice mezinárodního práva soukromého a civilního procesu za přispění profesora Bělohlávka.

V Moskvě byla vydána prestižní publikace – Liber Amicorum – v úctě jedné z ikon mezinárodního práva soukromého profesorky N. I. Maryshevy („Aktuální problémy mezinárodního práva soukromého a mezinárodního civilního procesu: Liber amicorum v úctě zasloužené představitelce vědy RF N. I. Maryshevy“, v originálním znění:…
Číst více