Profesor Alexander J. Bělohlávek se stal členem vědecké rady nového odborného periodika In Principle v Polsku.

Na počátku roku 2020 vyšlo první číslo nového polského odborného časopisu „Co do zasady: Studia i analizy prawne“, respektive v anglické verzi „In principle: Academic studies and legal analysis“ (http://www.codozasady.pl/). Cílem tohoto právního časopisu je spojení vysoké praktické a vědecké úrovně v právních studiích. Profesor Alexander J. Bělohlávek se stal členem vědecké rady tohoto významného odborného časopisu.