Profesor Bělohlávek přednášel slovenským soudcům.

Ve dnech 2. a 3. března 2020 se na detašovaném pracovišti Justiční akademie Slovenské republiky v Omšenie konal odborný seminář pro slovenské soudce „Účinky úpadkových konaní (konkurz, reštrukturalizácia) na súdne a iné konania.“ Tuto odbornou akci pořádanou právě Justiční akademií Slovenské republiky podpořil rovněž Operační program Efektívna verejná správa“ a „Evropský sociální fond“. Profesor Alexander Bělohlávek se ve své části v tomto semináři zabýval hlavními principy vazby řízení ve vztahu k jedné insolvenční podstatě, tj. ve vztahu k jednomu a témuž dlužníku a dále hlavními principy vazeb paralelních insolvenčních řízení vedených v různých státech proti různým podstatám, tj. proti různým dlužníkům ve skupině společností.