Ve dnech 4. a 5. září 2023 přivítala Advokátní kancelář Bělohlávek v Praze delegaci kolegů z Kazachstánu.

Ve dnech 4. a 5. září 2023 přivítala Advokátní kancelář Bělohlávek v Praze delegaci kolegů z Kazachstánu, konkrétně mezinárodních rozhodců a současně vědeckých a pedagogických pracovníků reprezentujících významnou kazašskou arbitrážní instituci „Kazakh International Arbitration“ a současně Ústav soukromého práva Kaspické univerzity z Alma-Aty. Jednalo se o dvoudenní intenzivní odborný program a výměnu zkušeností související s přípravou nových kazašských předpisů o mezinárodním právu soukromém a ochraně investic. Za tímto účelem se též uskutečnily schůzky s řadou významných českých odborníků, včetně návštěvy oddělení ochrany investic Ministerstva financí ČR.