Nemovitosti

  • hodnocení stávajícího právního stavu nemovitostí a navrhování jeho případných změn
  • právní poradenství v souvislosti s transakcemi ohledně nemovitostí (prodej, darování, pronájem, zřízení zástavního práva, zřízení věcného břemene, jakož i jejich financování a hypotéky apod.), včetně přípravy smluvní dokumentace a zastupování při jednáních
  • zastupování v řízeních před katastrálními úřady a jinými orgány veřejné správy v souvislosti se zápisy do katastru nemovitostí
  • zastupování v řízeních před soudy v návaznosti na řízení před katastrálním úřadem

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka poskytuje v rámci své odborné specializace právní služby zejména v podobě zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.

Právní služby jsou poskytovány podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy mezi advokátem a klientem se řídí výlučně českým právem, pokud není mezi advokátem a klientem písemně výslovně ujednáno jinak.

V oblastech, na které se advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka nespecializuje, je schopna zajistit právní služby prostřednictvím specializovaných spolupracujících advokátů.