Vymáhání pohledávek

  • analýza stavu před zahájením vymáhání pohledávky
  • příprava strategie pro vymáhání pohledávky
  • mimosoudní vymáhání pohledávky
  • soudní vymáhání pohledávky
  • exekuční řízení
  • vymáhání jak tuzemských, tak zahraničních exekučních titulů, včetně cizích rozhodčích nálezů a cizozemských rozhodnutí

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka poskytuje v rámci své odborné specializace právní služby zejména v podobě zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.

Právní služby jsou poskytovány podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy mezi advokátem a klientem se řídí výlučně českým právem, pokud není mezi advokátem a klientem písemně výslovně ujednáno jinak.

V oblastech, na které se advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka nespecializuje, je schopna zajistit právní služby prostřednictvím specializovaných spolupracujících advokátů.