V Bulletinu advokacie ČAK byl uveřejněn článek prof. Bělohlávka a JUDr. Šamlota o určení a aplikaci profesních pravidel v advokacii při poskytování přeshraničních advokátních služeb.

V Bulletinu advokacie ČAK byl uveřejněn článek prof. Bělohlávka a JUDr. Šamlota o určení a aplikaci profesních pravidel v advokacii při poskytování přeshraničních advokátních služeb.

V Bulletinu advokacie České advokátní komory byl v prosinci 2023 uveřejněn odborný článek prof. Alexandera J. Bělohlávka a JUDr. Jana Šamlota z naší kanceláře o „Určení a aplikaci profesních pravidel použitelných při výkonu advokacie ve vztahu k zahraničí a v zahraničí a o rizicích pro advokáty při poskytování právních služeb v přeshraničních věcech“.

Poskytování právních služeb se navzdory výchozímu principu teritoriality stává stále více mezinárodním fenoménem. Advokáti si však mnohdy neuvědomují, jaká se na ně v takových situacích vztahují profesní a etická pravidla a jakým rizikům a sankcím čelí při jejich porušení. Stejně tak mnohdy chybně hodnotí oprávnění k poskytování služeb ve vztahu k věcem s mezinárodním prvkem s ohledem na jejich různé právní a skutkové aspekty.

Belohlavek_Samlot-Profesni_pravidla-ADV_zahranici-01_08-printed