Témata prestižní ročenky CYArb® – Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® editované již více než dvanáct let profesorem Bělohlávkem pro léta 2023 a 2024 (ročníky XIII a XIV).

Profesor Alexander Bělohlávek, vedoucí partner naší kanceláře, edituje již více než dvanáct let spolu s profesorkou Naděždou Rozehnalovou z Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Brno) renomovanou ročenku CYArb® – Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration®. Vydavatel této ročenky, nizozemské nakladatelství Lex Lata B.V. se sídlem v Haagu, v mezidobí vyhlásil též nosná témata CYArb® pro následující dva ročníky. Nejbližší témata jsou tak pro XIII. ročník (2023) Veřejný zájem v rozhodčím řízení (Public Interest in Arbitration) a pro XIV. ročník (2024) Zneužití rozhodčího řízení (Abuse of Arbitration). Zájemci o publikování příspěvků se mohou přihlásit na adrese nakladatelství editor@lexlata.pro.

220725-CYArb-CL_CB-CALL_FOR_PAPERS_2023-2024.pdf