Přednáška profesora Bělohlávka na konferenci na Kypru na téma „Dispute settlement in international business and arbitration in the post-sanction age – visions, demands, needs and appeals“ [Rozhodování sporů a rozhodčí řízení v postsankčním období – představy, požadavky, potřeby a výzvy]

Profesor Alexander J. Bělohlávek přednesl dne 20. května 2022 svou přednášku na letošní konferenci GLAWBUS konané v Protaras / na Kypru. Hlavním tématem konference bylo „Digital Transformation, Globalisation & Security in Business“ [„Digitální transformace, globalizace & bezpečnost obchodování“].

2022/06/220624-01_02-INT-Schedule-Conference-220520.pdf