Profesor Alexander J. Bělohlávek a Tereza Profeldová v televizní diskusi IlTV.

Dne 30. ledna 2020 se profesor Alexander J. Bělohlávek a Tereza Profeldová, oba advokáti z naší kanceláře, zúčastnili televizní diskuse Il TV v Nassau (Bahamy) věnovaném mezinárodnímu rozhodčímu řízení a významu stálých rozhodčích institucí. Na fotografii zleva Collin Jupp (advokát Nassau), Tereza Profeldová, profesor Alexander J. Bělohlávek, Peter D. Maynard (advokát Nassau), Annette Magnusson (generální tajemnice Arbitrážního Institutu při Stockolmské obchodní komoře / SCC Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) a modedátor bahamské televizní stanice.