Energetika

  • poradenství v oblasti právní regulace energetiky
  • poradenství v souvislosti s financováním, výstavbou, provozem a regulací energetických zařízení
  • poradenství týkající se uzavírání smluv mezi účastníky trhu s energiemi a zdroji energií
  • zastupování v rámci šetření a správního řízení u Energetického regulačního úřadu
  • zastupování při řešení sporů v oblasti energetiky
  • poradenství ve věcech hospodářské soutěže a cenové regulace

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka poskytuje v rámci své odborné specializace právní služby zejména v podobě zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.

Právní služby jsou poskytovány podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy mezi advokátem a klientem se řídí výlučně českým právem, pokud není mezi advokátem a klientem písemně výslovně ujednáno jinak.

V oblastech, na které se advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka nespecializuje, je schopna zajistit právní služby prostřednictvím specializovaných spolupracujících advokátů.