Obchodní společnosti

  • návrhy korporátní struktury a revize struktur stávajících
  • zakládání všech druhů obchodních společností, včetně přípravy zakladatelských dokumentů a komunikace s orgány veřejné správy a se soudy v souvislosti se založením obchodní společnosti (např. komunikace s živnostenským úřadem a se soudem v souvislosti se zápisem společnosti do obchodního rejstříku)
  • příprava manažerských smluv s členy statutárních orgánů společnosti
  • pořádání valných hromad
  • zastupování klientů na valných hromadách
  • akvizice společností, včetně návrhů struktury, právního due diligence, přípravy transakčních dokumentů a vyjednávání o nich, to vše při zohlednění zákonné regulace např. v oblasti hospodářské soutěže či práva veřejných podpor
  • změny v obchodních společnostech
  • asistence při zrušení a likvidaci společnosti

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka poskytuje v rámci své odborné specializace právní služby zejména v podobě zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.

Právní služby jsou poskytovány podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy mezi advokátem a klientem se řídí výlučně českým právem, pokud není mezi advokátem a klientem písemně výslovně ujednáno jinak.

V oblastech, na které se advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka nespecializuje, je schopna zajistit právní služby prostřednictvím specializovaných spolupracujících advokátů.