Nehmotné statky

  • poradenství je poskytováno zejména ve vztahu k ochranným známkám a užitným vzorům
  • poskytování právního poradenství v souvislosti s ochranou průmyslových práv, a to jak v České republice, tak i v zahraničí
  • příprava smluvní dokumentace týkající se průmyslových práv, zejména licenčních smluv a smluv o převodu práv k nehmotným statkům
  • právní poradenství v oblasti franšízy, včetně vytváření franšízové struktury a přípravy smluvní dokumentace
  • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví a v případném navazujícím soudním řízení správním
  • zastupování před zahraničními institucemi pro ochranu práv k předmětům duševního vlastnictví
  • zastupování ve sporech ohledně nehmotných statků

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka poskytuje v rámci své odborné specializace právní služby zejména v podobě zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.

Právní služby jsou poskytovány podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy mezi advokátem a klientem se řídí výlučně českým právem, pokud není mezi advokátem a klientem písemně výslovně ujednáno jinak.

V oblastech, na které se advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka nespecializuje, je schopna zajistit právní služby prostřednictvím specializovaných spolupracujících advokátů.