Studenti

NABÍDKA PRÁCE – VHODNÁ PRÁCE PRO STUDENTY

Naše advokátní kancelář s převažující civilněprávní praxí s mezinárodním prvkem hledá studenta (studentku) právnické fakulty (bez ohledu na aktuální ročník studia) pro rešeršní činnosti, elektronické zpracování textů s mezinárodněprávní problematikou převážně v češtině a v angličtině a další obdobné činnosti v rámci pozice asistenta. Některé práce jsou vhodné i pro distanční zpracovávání. Pobyt (bydliště, či studium) zájemce v Praze proto není nezbytný. Práce jsou vykonávány na základě dohod o pracech konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti). Požadována je velmi dobrá znalost práce na počítači (standardní programy) a znalost angličtiny. Vítána je i znalost dalších jazyků, zejména němčiny a ruštiny, příp. též polštiny, tato však není podmínkou. Není zapotřebí zasílat žádný motivační dopis; stačí zaslat jen Vaše základní kontaktní údaje a informace o rozsahu znalostí dle výše uvedených požadavků.

Zájemci nechť se hlásí na adrese lenka.nemeckova@ablegal.cz, případně telefonicky na číslech 233 379 834 nebo 224 313 407, resp. na mobilním čísle 734 505 819 u tajemnice advokátní kanceláře paní Němečkové.