Medicínské právo

  • právní poradenství provozovatelům zdravotnických zařízení
  • poradenství v souvislosti s nesprávným postupem zdravotnického zařízení
  • uplatňování a vymáhání nároků vzniklých v důsledku postupu, který není lege artis (např. náhrada škody na zdraví, náhrada bolestného, ztráta na výdělku, ztížení společenského uplatnění, ztráta na důchodu při invaliditě, odškodnění pozůstalých, náhrada nemajetkové újmy za poškození zdraví)
  • zastupování před soudem

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka poskytuje v rámci své odborné specializace právní služby zejména v podobě zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.

Právní služby jsou poskytovány podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy mezi advokátem a klientem se řídí výlučně českým právem, pokud není mezi advokátem a klientem písemně výslovně ujednáno jinak.

V oblastech, na které se advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka nespecializuje, je schopna zajistit právní služby prostřednictvím specializovaných spolupracujících advokátů.