Profesor Alexander J. Bělohlávek moderoval a přednášel na mezinárodním semináři o rozhodčím řízení pořádaném 9. listopadu 2022 „PRIAC – ITOTAM“ – rozhodčí řízení v Turecku a v České republice.

Dne 9. listopadu se uskutečnil mezinárodní seminář pořádaný společně PRIAC – Mezinárodním rozhodčím soudem při Českomoravské komoditní burze – a ITOTAM – Arbitrážním centrem při Obchodní komoře v Istanbulu. Akce byla věnována podmínkám pro rozhodčí řízení a uznávání a výkonu rozhodčích nálezů v Turecku a v České republice. Hlavní partner naší kanceláře profesor Alexander J. Bělohlávek se zúčastnil jako moderátor a přednášející.

Aktivní organizační podporu tohoto semináře poskytoval při přípravě a konání akce též Jan Šamlot z naší kanceláře.

ITOTAM-PRIAC_Flyer_final.pdf