Profesor Alexander J. Bělohlávek členem vědecké rady prestižního Institutu Equilibrium.

Na počátku roku 2020 byla v České republice zahájena činnost nově zřízené vědecké instituce – Institut Equilibrium, z.ú. (www.iequilibrium.cz), založené předními a světově uznávanými českými vědci. Equilibrium je nezisková a politicky nezávislá organizace. Jejím cílem je zkoumání společnosti a pravidel jejího vyváženého rozvoje s cílem nalézat dynamickou rovnováhu ve všech probíhajících procesech a hledat cestu k jejímu dosažení. Equilibrium sdružuje odborníky napříč nejrůznějšími obory, kteří mají interdisciplinárně propojovat své poznatky o vývoji společnosti a prostředí, upozorňovat na klíčové souvislosti a doporučovat praktické návody k nastolování rovnovážných stavů.