V dubnovém čísle časopisu Obchodní právo vydávaném nakladatelstvím Wolters Kluwer vyšel článek profesora Bělohlávka „Limity přezkumu skutečností uváděných v návrhu na zápis do obchodního rejstříku“.

Výklad registračního principu v rejstříkovém řízení může způsobovat zásadní ohrožení základních práv osob, kterým není poskytnuta plná možnost domáhat se svých práv přímo v tomto řízení. Příkladem je omezení práv ve smyslu § 101 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících. Toto ustanovení totiž možnosti obrany přímo v rejstříkovém řízení poskytuje podle aktuálního výkladu pouze osobám, u nichž dochází k úplnému výmazu z obchodního rejstříku. Nejsou tak zohledněny třeba situace, kdy sice osoba formálně zůstává společníkem obchodní společnosti, mění se však výše podílů. Obrana v kontradiktorním řízení o určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady pak neposkytuje kvalitativně stejný rozsah ochrany díky náročnosti tohoto postupu. Místo výlučně jazykového výkladu je tak v případě § 101 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících nutno aplikovat i další výkladové metody, zejména pak výklad teleologický. Restriktivní přístup k aktivní legitimaci v rejstříkovém řízení může způsobovat i ohrožení základních práv garantovaných Listinou, jakož i předpisy nadnárodního (mezinárodního) původu.

210427-01_02.pdf