Profesor Alexander J. Bělohlávek přednášel na mezinárodní konferenci o rozhodčím řízení pořádané 30. září 2022 ICA ICC (Mezinárodní rozhodčí soud) v Biškeku / Kyrgyzstánu.

Dne 30. září 2022 se v hlavním městě Kyrgyzstánu – Biškeku – konala mezinárodní konference na téma „Arbitration And Mediation: New Challenges And Solutions“ („Rozhodčí řízení a mediace: Nové výzvy a řešení“) pořádané ICA ICC – Mezinárodním rozhodčím soudem při Obchodní a průmyslové komoře Kyrgyzské republiky. Profesor Bělohlávek měl tu čest přednést svůj příspěvek na téma „Zneužití rozhodčího řízení a význam veřejného pořádku (ordre public)“ („Abuse of Arbitration and Significance of Public Policy (ordre public)“, resp. „Злоупотребление арбитражем и значение публичного порядка (ordre public)“).

Na připojených fotografiích pořízených v průběhu konference společně s profesorem Alexanderem J. Bělohlávkem také kolega Jan Šamlot z naší advokátní kanceláře a další účastníci konference.