XIV. ročník CYIL – Czech Yearbook of International Law® opět pod editorským vedením profesora Bělohlávka.

V letošním roce vyšel již čtrnáctý ročník České ročenky mezinárodního práva® ( CYIL – Czech Yearbook of International Law®). Ročník 2023 je věnován tématu „Limity prosazování národních zájmů“ ( „Limits to Enforcement of National Interests“). Stejně jako v předchozích sedmi letech je vydavatelem čtrnáctého ročníku nizozemské nakladatelství Lex Lata B.V. (www.lexlata.pro). Hlavním spolu-editorem tohoto vydání, stejně jako všech předchozích ročníků, a ideovým tvůrcem tohoto projektu je vedle profesora Alexandera J. Bělohlávka rovněž profesorka Naděžda Rozehnalová z Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno (Česká republika). Všechny příspěvky v CYIL 2023 jsou opět a již tradičně uveřejněny v angličtině a doprovázeny anotacemi v angličtině, češtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a polštině.

231021-Aktualita-01_02-CYIL