Rozhodčí řízení – průběh a rozhodčí nálezy: reflexe v rozhodovací praxi soudů.

Hlavní partner naší advokátní kanceláře Prof. Alexander J. Bělohlávek moderoval 09. 04. 2019 v Brně celodenní odbornou konferenci pořádanou Justiční akademií ČR společně s Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky na téma Rozhodčí řízení – průběh a rozhodčí nálezy: reflexe v rozhodovací praxi soudů. Akce se zúčastnili soudci a rozhodci. Konferenci, která byla pokračováním obdobné akce konané na jaře 2018 v Praze ve stejném formátu a moderované rovněž prof. Bělohlávkem, se uskutečnila za podpory Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR, Městského soudu v Praze, Krajského soudu v Praze a za účasti řady dalších českých soudů. Tuto úspěšnou akci rovněž osobně zahájil Předseda Ústavního soudu ČR pan JUDr. Pavel Rychetský, Místopředseda Nejvyššího soudu ČR pan JUDr. Roman Fiala, Předseda Krajského soudu v Praze JUDr. Ľjubomír Drápal, Předseda Městského soudu v Praze pan JUDr. Libor Vávra a Předsedkyně Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR paní Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. Spolumoderátory konference byli Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. a Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Ve třech blocích byla pojednána klíčová témata týkající se rozhodčího řízení, a to (i) Autonomie stran v rozhodčím řízení (v rozhodčí smlouvě a ve vztahu k průběhu řízení), (ii) Dokazování a (iii) Poučovací povinnost rozhodců.