Profesor Bělohlávek členem oborové rady pro mezinárodní právo soukromé.

Vedoucí partner naší kanceláře profesor Alexander J. Bělohlávek byl v letošním roce opakovaně jmenován členem oborové rady doktorského studijního programu mezinárodní právo soukromé na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno.