Profesor Alexander J. Bělohlávek byl zvolen jedním z ředitelů a členem vedení významné mezinárodní arbitrážní instituce IWHAAM.

Dne 14. listopadu 2022 byl profesor Alexander J. Bělohlávek zvolen jedním z ředitelů a členem vedení IWHAAM – International and Western Hemisphere Arbitration Adjudication and Mediation Centre, významné rozhodčí instituce se sídlem v Nassau na Bahamách. IWHAAM je často v odborných kruzích označován jako „bahamský tygr“ v oblasti rozhodčího řízení z pohledu Severní, Střední i Jižní Ameriky.