Témata prestižní ročenky CYIL – Czech Yearbook of International Law® editované již více než dvanáct let profesorem Bělohlávkem pro léta 2022 a 2023 (ročníky XIII a XIV).

Profesor Alexander Bělohlávek, vedoucí partner naší kanceláře, edituje již více než 12 let spolu s profesorkou Naděždou Rozehnalovou z Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Brno) renomovanou ročenku CYIL – Czech Yearbook of International Law®. Vydavatel této ročenky, nizozemské nakladatelství Lex Lata B.V. se sídlem v Haagu, v mezidobí vyhlásil též nosná témaa CYIL pro následující dva ročníky. Nejbližší témata jsou tak pro XIII. ročník (2022) Mezinárodní soudnictví a výkon rozhodnutí mezinárodních fór (International Justice and International Enforcement) a pro XIV. ročník (2023) Limity prosazování národních zájmů (Limits to Enforcement of National Interests). Zájemci o publikování příspěvků se mohou přihlásit na adrese nakladatelství editor@lexlata.pro.

CYIL_CYArb-Call_for_papers-2022-2023.pdf