V Bulletinu advokacie ČAK byl uveřejněn článek prof. Bělohlávka a JUDr. Šamlota o důsledcích unijního sankčního režimu na výkon advokacie.

V Bulletinu advokacie České advokátní komory byl uveřejněn odborný článek prof. Alexandera J. Bělohlávka a JUDr. Jana Šamlota z naší kanceláře o „Důsledcích unijního sankčního režimu na výkon advokacie (Právní poradenské služby a právo na účinnou právní ochranu z pohledu unijních sankcí)“.

Současný vývoj v oblasti unijní sankční normotvorby významným způsobem omezuje advokáty v poskytování právních služeb. Činí tak však způsobem, který zasahuje do základních prvků advokacie a popírá výchozí principy advokátní činnosti.

231014-Clanek_BA-01_02-Priloha_clanek-Final