Profesor Alexander J. Bělohlávek byl zapsán na další seznam rozhodců v Moskvě.

Dne 05. února 2020 byl prof. Alexander J. Bělohlávek zapsán na seznam rozhodců pro mezinárodní a investiční spory u Rozhodčího centra při Ruském svazu průmyslu a podnikatelů (RSPP) spolu s dalšími více než 100 významnými odborníky z 23 zemí. Vedle toho je Prof. Bělohlávek v Ruské federaci rovněž na seznamu rozhodců Mezinárodního obchodního rozhodčího soudu při Obchodní a průmyslové komoře RF (MKAS).