Profesor Alexander J. Bělohlávek byl opakovaně, nyní znovu pro období dalších dvou let, zařazen na seznam rozhodců významné asijské mezinárodní rozhodčí instituce – SCIAHK – South China International Arbitration Center – v Hong Kongu.

Profesor Alexander J. Bělohlávek byl opakovaně, nyní znovu pro období dalších dvou let, zařazen na seznam rozhodců významné asijské mezinárodní rozhodčí instituce – SCIAHK – South China International Arbitration Center – v Hong Kongu.