Anglické vydání velkého komentáře k Evropskému insolvenčnímu nařízení (EU): Evropské a mezinárodní insolvenční právo European and International Insolvency Law autora profesora Alexandera J. Bělohlávka (vydáno v Nizozemsku).

Dne 2. září 2020 vyšlo v Nizozemsku anglické vydání velkého komentáře k Evropskému insolvenčnímu nařízení (EU): Evropské a mezinárodní insolvenční právo (European and International Insolvency Law) autora profesora Alexandera J. Bělohlávka. Tento komentář představuje jedno z nejpodrobnějších pojednání k předmětné problematice, které bylo doposud v Evropě i ve světě vydáno. Tato publikace vyšla ve dvou svazcích o rozsahu přes 2,200 stran a obsahuje také odkazy na předpisy vydané za účelem provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 (včetně prováděcích předpisů k novým pravidlům o propojení insolvenčních rejstříků), jakož i na řadu dalších předpisů EU a mezinárodních smluv týkajících se problematiky upravené v jednotlivých ustanoveních. Profesor Bělohlávek v daném komentáři pojednává rovněž o návaznostech na problematiku vztahů k jiným než členským státům EU.