Dne 1. dubna 2021 vyšel v časopisu Právník vydávaném Ústavem státu a práva Akademie věd ČR v.v.i. článek profesora Bělohlávka na téma „Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu“

Dne 1. dubna 2021 vyšel v časopisu Právník vydávaném Ústavem státu a práva Akademie věd ČR v.v.i. článek profesora Bělohlávka na téma „Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu“

Částečnou neplatnost právního jednání v tuzemském právu upravuje § 576 OZ, který stanoví konkrétní podmínky, za kterých je tohoto postupu možno využít, resp. za jakých podmínek je zapotřebí preferovat na základě neplatnosti určité jednotliviny neplatnost celého právního jednání. Zneplatnění celého právního jednání má ovšem mnohdy velké dopady na právní jistotu a rozumná očekávání stran, a tudíž by s tímto konstruktem mělo být zacházeno maximálně opatrně a využíván by měl být ve skutečně krajních případech, kdy použití pouze částečné neplatnosti není z nejrůznějších důvodů na místě. Tento text má tak za cíl jednak objasnit základní principy institutu částečné neplatnosti a tyto porovnat s minulou právní úpravou, stejně tak jako s vybranými zahraničními právními řády, a zároveň na základě těchto teoretických východisek poukázat na problematické uplatnění tohoto postupu na příkladech z praxe. Problémy s tímto fenoménem jsou spojeny zejména s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky, který v dané oblasti není judikatorně souladný. Autor má tímto článkem zejména ambice vysvětlit, proč se český právní řád, stejně jako jiné zahraniční právní řády a mezinárodní prostředí, čím dál více kloní k upřednostňování částečné neplatnosti.

Castecna_neplatnost.pdf