Nakladatelství Eliva Press vydalo anglickou monografii profesora Bělohlávka „Arbitration: Principles & Particularities“.

Nakladatelství Eliva Press vydalo dne 22. června 2020 anglickou monografii profesora Alexandera J. Bělohlávka „Arbitration: Principles & Particularities“. Kniha průřezově mapuje řadu základních otázek mezinárodního rozhodčího řízení, a to od jeho základů a vazby na základní práva, přes problematiku rozhodčí smlouvy, jejího charakteru jako smluvního institutu a práva na rozhodčí smlouvu použitelného, postavení rozhodce a jeho nezávislosti a nestrannosti z pohledu mezinárodních standardů až k otázkám průběhu rozhodčího řízení. Pozornost je věnována rovněž právům a povinnostem stran, ale i mechanismům obrany proti rozhodčímu nálezu jako mimořádnému opatření.