Hlavní partner naší advokátní kanceláře profesor Alexander J. Bělohlávek publikoval v ročence CYIL – Czech Yearbook of International Law® (2022, ročník XIII) vydávané v nizozemském Haagu rozsáhlý anotovaný a komentovaný výběr judikatury českých soudů týkající se pravomoci a výkonu soudních rozhodnutí na základě mezinárodních smluv a práva EU.

220916-CaseLaw_Case_Law_Belohlavek_Jurisdiction_and_Enforcement.pdf