Informace

Profesor Alexander J. Bělohlávek byl zvolen jedním z ředitelů a členem vedení významné mezinárodní arbitrážní instituce IWHAAM.

Dne 14. listopadu 2022 byl profesor Alexander J. Bělohlávek zvolen jedním z ředitelů a členem vedení IWHAAM – International and Western Hemisphere Arbitration Adjudication and Mediation Centre, významné rozhodčí instituce se sídlem v Nassau na Bahamách. IWHAAM je často v odborných kruzích označován…
Číst více

Profesor Alexander J. Bělohlávek moderoval a přednášel na mezinárodním semináři o rozhodčím řízení pořádaném 9. listopadu 2022 „PRIAC – ITOTAM“ – rozhodčí řízení v Turecku a v České republice.

Dne 9. listopadu se uskutečnil mezinárodní seminář pořádaný společně PRIAC – Mezinárodním rozhodčím soudem při Českomoravské komoditní burze – a ITOTAM – Arbitrážním centrem při Obchodní komoře v Istanbulu. Akce byla věnována podmínkám pro rozhodčí řízení a uznávání a výkonu rozhodčích…
Číst více

Profesor Alexander J. Bělohlávek podepsal dne 3. října 2022 v Almaty / Kazachstánu –- jako místopředseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) smlouvu o spolupráci mezi PRIAC a KMA – Kazakh Mezhdunarodnyj Arbitrazh (Mezinárodní rozhodčí soud Kazachstánu).

Na připojených fotografiích pořízených v průběhu slavnostního podpisu společně s profesorem Alexanderem J. Bělohlávkem předseda kazašského mezinárodního rozhodčího soudu akademik profesor Maydan Kontuarovich Suleymenov, generální tajemnice téhož rozhodčího soudu (KMA) paní Asel Erikovna Duysenova a současně také kolega Jan Šamlot z naší advokátní…
Číst více

Profesor Alexander J. Bělohlávek přednášel na mezinárodní konferenci o rozhodčím řízení pořádané 30. září 2022 ICA ICC (Mezinárodní rozhodčí soud) v Biškeku / Kyrgyzstánu.

Dne 30. září 2022 se v hlavním městě Kyrgyzstánu – Biškeku – konala mezinárodní konference na téma „Arbitration And Mediation: New Challenges And Solutions“ („Rozhodčí řízení a mediace: Nové výzvy a řešení“) pořádané ICA ICC – Mezinárodním rozhodčím soudem při Obchodní…
Číst více

Profesor Alexander J. Bělohlávek podepsal dne 30. září 2022 v hlavním městě Kyrgyzstánu – Biškeku – jako místopředseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) smlouvu o spolupráci mezi PRIAC a ICA ICC – International Court of Arbitration in affiliation with the Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz Republic (Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Kyrgyzské republiky).

Na připojených fotografiích pořízených v průběhu slavnostního podpisu za účasti představitelů řady dalších mezinárodních rozhodčích institucí a zástupců arbitrážní praxe a teorie společně s profesorem Alexanderem J. Bělohlávkem předseda mezinárodního rozhodčího soudu Kyrgyzské republiky profesor Shamal Yusupovich Maychiev, jakož i další osobnosti…
Číst více

Profesor Alexander J. Bělohlávek přednášel na mezinárodní konferenci o rozhodčím řízení pořádané 29. září 2022 ICA ICC (Mezinárodní rozhodčí soud) v Biškeku / Kyrgyzstánu.

Dne 29. září 2022 se v hlavním městě Kyrgyzstánu – Biškeku – konala mezinárodní konference na téma „Arbitration At The Turn Of Transformation: Traditions, Technologies, Trends“ („Rozhodčí řízení v době transformace: Tradice, Technologie, Trendy“) pořádané ICA ICC – Mezinárodním rozhodčím soudem při…
Číst více

Členka advokátní kanceláře Bělohlávek Tereza Profeldová publikovala příspěvek v ročence CYArb® – Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (2022, ročník XII) vydávané v nizozemském Haagu na téma „Poskytuje nezpochybnitelná pravomoc rozhodců stranám efektivní kontrolní mechanismus ze strany soudů?“ [originální titul v angličtině – „Does Undisputed Jurisdiction of Arbitral Tribunal Also Provide Parties with Effective Control Mechanism from Side of Courts?“].

Pravomoc soudů není něčím, na co by člověk obvykle myslel v souvislosti s uzavíráním rozhodčí smlouvy. I přes doktrinální přístupy obhajující transnacionální či anacionální přístup k mezinárodnímu rozhodčímu řízení, koná se rozhodčí řízení na základě národní úpravy lex arbitri. V…
Číst více

Hlavní partner naší advokátní kanceláře profesor Alexander J. Bělohlávek publikoval příspěvek v ročence CYIL – Czech Yearbook of International Law® (2022, ročník XIII) vydávané v nizozemském Haagu na téma „Rozsah pravomoci soudů a mezinárodních orgánů při výkladu mezinárodního práva“ [originální titul v angličtině – „Scope of Jurisdiction of Tribunals and International Authorities in Interpretation of International Law“].

Tento článek se zaměřuje na specifika výkladu mezinárodního práva, a to jednak z teoretického hlediska, jednak rovněž analýzou vybrané judikatury na úrovni mezinárodní, evropské i vnitrostátní. Základním dokumentem poskytující výchozí výkladová pravidla je Vídeňská úmluva o smluvním právu, která se považuje…
Číst více