Informace

Profesor dr. Alexander J. Bělohlávek a JUDr. Jan Šamlot, oba z naší advokátní kanceláře, se dne 19. února 2024 setkali v malajsijském Kuala Lumpur s vedením jedné z nejvýznamnějších stálých arbitrážních institucí na světě – AIAC – Asian International Arbitration Centre.

Profesor dr. Alexander J. Bělohlávek a JUDr. Jan Šamlot, oba z naší advokátní kanceláře, se dne 19. února 2024 setkali v malajsijském Kuala Lumpur s vedením jedné z nejvýznamnějších stálých arbitrážních institucí na světě – AIAC – Asian International Arbitration Centre. Při této příležitosti…
Číst více

Profesor dr. Alexander J. Bělohlávek a JUDr. Jan Šamlot, oba z naší advokátní kanceláře, se zúčastnili konference „When arbitration meets crime“ (Jestliže se rozhodčí řízení setká s trestnou činností) pořádanou v brazilském São Paulo ve dnech 31. ledna 2024 – 2. února 2024.

Profesor dr. Alexander J. Bělohlávek a JUDr. Jan Šamlot, oba z naší advokátní kanceláře, se zúčastnili konference „When arbitration meets crime“ (Jestliže se rozhodčí řízení setká s trestnou činností) pořádanou v brazilském São Paulo ve dnech 31. ledna 2024 – 2. února 2024.

V Bulletinu advokacie ČAK byl uveřejněn článek prof. Bělohlávka a JUDr. Šamlota o určení a aplikaci profesních pravidel v advokacii při poskytování přeshraničních advokátních služeb.

V Bulletinu advokacie ČAK byl uveřejněn článek prof. Bělohlávka a JUDr. Šamlota o určení a aplikaci profesních pravidel v advokacii při poskytování přeshraničních advokátních služeb. V Bulletinu advokacie České advokátní komory byl v prosinci 2023 uveřejněn odborný článek prof. Alexandera J. Bělohlávka…
Číst více

Profesor dr. Alexander Bělohlávek, hlavní partner naší advokátní kanceláře, vystoupil jako místopředseda PRIAC – Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze dne 23. listopadu 2023 na tradiční konferenci PRIAC DAY 2023 v Praze. Informaci se sumarizací vystoupení profesora Bělohlávka, jakož i s anotací vystoupení dalších účastníků přinesl též významný profesní portál – periodikum vydávané Českou advokátní komorou „Advokátní deník“ dne 12. prosince 2023. V příloze naleznete originální českou verzi, jakož i anglický a německý překlad citovaného článku.

Profesor dr. Alexander Bělohlávek, hlavní partner naší advokátní kanceláře, vystoupil jako místopředseda PRIAC – Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze dne 23. listopadu 2023 na tradiční konferenci PRIAC DAY 2023 v Praze.  Informaci se sumarizací vystoupení profesora Bělohlávka, jakož i s anotací…
Číst více

Profesor Alexander J. Bělohlávek byl opakovaně, nyní znovu pro období dalších dvou let, zařazen na seznam rozhodců významné asijské mezinárodní rozhodčí instituce – SCIAHK – South China International Arbitration Center – v Hong Kongu.

Profesor Alexander J. Bělohlávek byl opakovaně, nyní znovu pro období dalších dvou let, zařazen na seznam rozhodců významné asijské mezinárodní rozhodčí instituce – SCIAHK – South China International Arbitration Center – v Hong Kongu.

Profesor Alexander J. Bělohlávek se 5. prosince 2023 zúčastnil v Istanbulu akce týkající se alternativních způsobů řešení sporů organizované rozhodčím soudem OIC Arbitration Centre v rámci 39. zasedání Stálého výboru pro hospodářskou a obchodní spolupráci – Organizace islámské spolupráce jako významné mezinárodní organizace (COMCEC – Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation).

Profesor Alexander J. Bělohlávek se 5. prosince 2023 zúčastnil v Istanbulu akce týkající se alternativních způsobů řešení sporů organizované rozhodčím soudem OIC Arbitration Centre v rámci 39. zasedání Stálého výboru pro hospodářskou a obchodní spolupráci – Organizace islámské spolupráce jako významné mezinárodní…
Číst více

Profesor dr. Alexander Bělohlávek, hlavní partner naší advokátní kanceláře, vystoupil jako místopředseda PRIAC – Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze dne 23. listopadu 2023 na tradiční konferenci PRIAC DAY 2023 v Praze. Informaci se sumarizací vystoupení profesora Bělohlávka, jakož i s anotací vystoupení dalších účastníků přinesl též prestižní server „Česká justice“ dne 28. listopadu 2023. V příloze naleznete originální českou verzi, jakož i anglický a německý překlad citovaného článku.

Profesor dr. Alexander Bělohlávek, hlavní partner naší advokátní kanceláře, vystoupil jako místopředseda PRIAC – Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze dne 23. listopadu 2023 na tradiční konferenci PRIAC DAY 2023 v Praze.  Informaci se sumarizací vystoupení profesora Bělohlávka, jakož i s anotací…
Číst více

Ve dnech 7. a 8. března 2024 se v Istanbulu / v Turecku uskuteční velká mezinárodní Konference o rozhodčím řízení, prosazování nároků a podpoře a ochraně investic v České republice a v Turecku spojená s Obchodním a investičním fórem podnikatelů a investorů z obou zemí (z České republiky a z Turecka). Naše kancelář se aktivně podílí na přípravě celé této akce.

Ve dnech 7. a 8. března 2024 se v Istanbulu / v Turecku uskuteční velká mezinárodní Konference o rozhodčím řízení, prosazování nároků a podpoře a ochraně investic v České republice a v Turecku spojená s Obchodním a investičním fórem podnikatelů a investorů z obou zemí (z…
Číst více

Dne 7. prosince 2023 vyšlo již třetí vydání komentáře k českému zákonu o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (zákon č. 216/1994 Sb.), a nyní, ve srovnání s předchozími vydáními, současně též jako komentář k vybraným ustanovením českého zákona o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.) týkajích se a souvisejících s rozhodčím řízení. Autorem tohoto komentáře – třetího vydání – je opět hlavní partner Advokátní kanceláře Bělohlávek – prof. dr. Alexander J. Bělohlávek.

Dne 7. prosince 2023 vyšlo již třetí vydání komentáře k českému zákonu o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (zákon č. 216/1994 Sb.), a nyní, ve srovnání s předchozími vydáními, současně též jako komentář k vybraným ustanovením českého zákona o mezinárodním právu…
Číst více