Předávání cen za Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno.

Na právnickém plese nejstaršího českého právnického studentského spolku při Právnické fakultě UK v Praze předával dne 22. února 2020 profesor Bělohlávek jako místopředseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze ceny udělované komoditní burzou. Na fotografii zleva Ing. Pavel Štorkán, předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy, prof. Alexander J. Bělohlávek, místopředseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze (současně vedoucí partner naší kanceláře), moderátorka večera a ocenění účastníci.