XI. ročník CYIL – Czech Yearbook of International Law® opět pod editorským vedením profesora Bělohlávka

V těchto dnech vychází jedenáctý ročník České ročenky mezinárodního práva® (CYIL – Czech Yearbook of International Law®). Ročník 2020 je věnován tématu „Lidská práva, lidskost a trvale udržitelný vývoj z pohledu mezinárodního práva“ ( „Human Rights, Humanity and Sustainable Development from the International Law Perspective“). Stejně jako v předchozích pěti letech je vydavatelem jedenáctého ročníku nizozemské nakladatelství Lex Lata B.V. (www.lexlata.pro). Hlavním spolu-editorem tohoto vydání, stejně jako všech předchozích ročníků, a ideovým tvůrcem tohoto projektu je vedle profesora Bělohlávka rovněž Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. z Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Profesor Bělohlávek je v tomto vydání rovněž autorem příspěvku The Determination of International Jurisdiction as an Important Aspect in the Protection of the Right of Access to Justice and the Right to a Fair Trial: Defence Mechanisms against the Decision on International Jurisdiction in EU Insolvency Proceedings [Regulation (EU) 2015/848 of European Parliament and of Council on Insolvency Proceedings] (Určování mezinárodní příslušnosti jako významný aspekt ochrany práva na přístup ke spravedlnosti – práva na spravedlivý proces: obranné mechanismy proti rozhodnutí o mezinárodní příslušnosti v evropském insolvenčním řízení [nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení]). Všechny příspěvky v CYIL 2020 jsou opět a tradičně uveřejněny v angličtině a doprovázeny anotacemi v angličtině, češtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a polštině.

CYIL-Belohlavek_paper

CYIL_2020-Annotations