Rozhovor s profesorem Bělohlávkem v renomovaném polském odborném časopisu.

Renomovaný polský časopisu „Co do zasady: Studia i analizy prawne“, respektive v anglické verzi „In principle: Academic studies and legal analysis“ uveřejnil rozhovor s profesorem Bělohlávkem. Tématem rozhovoru byly především aktuální otázky a trendy v mezinárodním rozhodčím řízení, významu tohoto způsobu řešení sporů, kvalifikace rozhodců  a zda je lépe předložit spor obecnému soudu nebo rozhodcům, význam akademického zázemí u praktikujících právníků pro klienta apod.

200701-01_02-Blohlavek_A_Interview_POL

200701-01_04-Blohlavek_A_Interview_CZE-translation

200701-01_03-Blohlavek_A_Interview_ENG