Témata prestižní ročenky CYIL – Czech Yearbook of International Law® editované již více než jedenáct let profesorem Bělohlávkem pro léta 2021 a 2022 (ročníky XII a XIII).

Profesor Alexander Bělohlávek, vedoucí partner naší kanceláře, edituje již více než 12 let spolu s profesorkou Naděždou Rozehnalovou z Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Brno) renomovanou ročenku CYIL – Czech Yearbook of International Law®. Vydavatel této ročenky, nizozemské nakladatelství Lex Lata B.V. se sídlem v Haagu, v mezidobí vyhlásil též nosné téma CYIL pro XIII. ročník (2022). Nejbližší témata jsou tak pro XII. ročník (2021) Imunity a výsady (Immunities and Privileges) a pro XIII. ročník (2022) Mezinárodní soudnictví a výkon rozhodnutí mezinárodních fór (International Justice and International Enforcement). Zájemci o publikování příspěvků se mohou přihlásit na adrese nakladatelství editor@lexlata.pro.

200514-Aktualita-01_02-CYIL-Call_for_papers-2021-2022.pdf