Témata prestižní ročenky CYArb® – Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® editované již více než dvanáct let profesorem Bělohlávkem pro léta 2022 a 2023 (ročníky XII a XIII).

Profesor Alexander Bělohlávek, vedoucí partner naší kanceláře, edituje již více než jedenáct let spolu s profesorkou Naděždou Rozehnalovou z Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Brno) renomovanou ročenku CYArb® – Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration®. Vydavatel této ročenky, nizozemské nakladatelství Lex Lata B.V. se sídlem v Haagu, v mezidobí vyhlásil též nosná témata CYArb® pro následující dva ročníky. Nejbližší témata jsou tak pro XII. ročník (2022) Pravomoc rozhodčích soudů (Jurisdiction of Arbitral Tribunals) a pro XIII. ročník (2023) Veřejný zájem v rozhodčím řízení (Public Interest in Arbitration). Zájemci o publikování příspěvků se mohou přihlásit na adrese nakladatelství editor@lexlata.pro.

CYIL_CYArb-Call_for_papers-2022-2023.pdf