Ochrana věcných práv věřitelů a třetích osob v režimu evropské insolvenční úpravy – článek prof. Bělohlávka v odborném periodiku.

V prvním letošním čísle tradičního a uznávaného českého odborného periodika Obchodní právo vydávaného nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s. vyšel článek profesora Alexandera J. Bělohlávka „Ochrana věcných práv věřitelů a třetích osob v režimu evropské insolvenční úpravy“.