Vyšel X. ročník CYArb® – Czech /& Central European/ Yearbook of Arbitration® za autorského přispění a pod vedením vedoucího partnera naší kanceláře.

Právě vyšel desátý ročník CYArb® – České (& Středoevropské) ročenky rozhodčího řízení® (CYArb® – Czech /& Central European/ Yearbook of Arbitration®). Již pátým rokem vychází tato ročenka u nizozemského nakladatelství Lex Lata B.V. (www.lexlata.pro). Spolu s profesorem Bělohlávkem stojí u tohoto projektu od samotného počátku jako spolueditorka rovněž Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. z Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Brno). Nosným tématem letošního ročníku je „Rozhodčí řízení a mezinárodní úmluvy, zvyklosti a standardy“ („Arbitration and International Treaties, Customs and Standards“). Rovněž ročenka CYArb® se tak (stejně jako sesterský projekt CYIL – Czech Yearbook of International® Law již v loňském roce) dostala do druhého desetiletí své existence a je k dispozici v knihovnách a na řadě pracovišť ve více než 110 zemích a příspěvky ze CYArb® jsou často citovány v různých odborných pojednáních, monografiích a dokonce i v soudních rozhodnutích a v rozhodčích nálezech. Profesor Alexander J. Bělohlávek přispěl do desátého ročníku CYArb® svou statí Independence and Impartiality in Light of International Standards and Disclosure Duty of the Arbitrator (Nezávislost a nestrannost ve světle mezinárodních standardů a povinnost rozhodců informovat o skutečnostech, které by je mohly diskvalifikovat). Vedle anglické verze všech statí jsou i v této ročence publikovány anotace v sedmi jazycích (angličtina, čeština, němčina, francouzština, španělština, ruština a polština) a uveřejněny jsou zde i další materiály například v tradiční rubrice „News & Reports“ apod.).

CYArb-Belohlavek_paper

CYArb_2020-Annotations