Profesor Alexander J. Bělohlávek vystoupil na hospodářském semináři konaném 25. listopadu 2022 v německých Brémách o některých aktuálních otázkách týkajících se České republiky.

Profesor Alexander J. Bělohlávek vystoupil na hospodářském semináři konaném 25. listopadu 2022 v německých Brémách o některých aktuálních otázkách týkajících se České republiky. Předmětem přednášky byly například měnové otázky (EURO – Ano/Ne – výhody/nevýhody), využívání bilaterálních mezinárodních smluv uzavřených mezi ČR a státy, které nejsou členy EU, a jejich významem pro hospodářskou a právní spolupráci, stav zavádění eGouvernment a investiční pobídky v České republice atd.