Profesor Alexander J. Bělohlávek vystoupil na semináři o rozhodčím řízení pořádaném 22. listopadu 2022 PRIAC – Mezinárodním rozhodčím soudem při Českomoravské komoditní burze – s příspěvkem o postupech při rozhodování mezinárodních sporů.

Profesor Alexander J. Bělohlávek vystoupil na semináři o rozhodčím řízení pořádaném 22. listopadu 2022 PRIAC – Mezinárodním rozhodčím soudem při Českomoravské komoditní burze – s příspěvkem o postupech při rozhodování mezinárodních sporů.