Profesor Alexander J. Bělohlávek přednášel na mezinárodní konferenci o rozhodčím řízení pořádané 29. září 2022 ICA ICC (Mezinárodní rozhodčí soud) v Biškeku / Kyrgyzstánu.

Dne 29. září 2022 se v hlavním městě Kyrgyzstánu – Biškeku – konala mezinárodní konference na téma „Arbitration At The Turn Of Transformation: Traditions, Technologies, Trends“ („Rozhodčí řízení v době transformace: Tradice, Technologie, Trendy“) pořádané ICA ICC – Mezinárodním rozhodčím soudem při Obchodní a průmyslové komoře Kyrgyzské republiky. Profesor Bělohlávek měl tu čest přednést svůj příspěvek na téma „Moderní technologie v řízení versus principy rozhodčího řízení“ („Modern Technologies In Proceedings Versus Principles Of Arbitration“, resp. „Современные технологии и их соответствие принципам арбитража“).

Na připojených fotografiích pořízených v průběhu konference společně s profesorem Alexanderem J. Bělohlávkem také kolega Jan Šamlot z naší advokátní kanceláře.

221020-02-Conference_Kyrgyzstan-220929-Program_ENG.pdf

221020-03-Conference_Kyrgyzstan-220929-Program_RUS.pdf