Hlavní partner naší advokátní kanceláře profesor Alexander J. Bělohlávek publikoval v ročence CYArb® – Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (2022, ročník XII) vydávané v nizozemském Haagu rozsáhlý anotovaný a komentovaný výběr judikatury českých soudů týkající se rozhodčího řízení „Selected Case Law of Czech Courts Related to Arbitration“.

220923-Belohlavek_CaseLaw_on_Arbitration.pdf