Mezinárodní ocenění odborné publikační činnosti profesora Bělohlávka.

02Odborné články profesora Bělohlávka byly v letošním roce, stejně jako opakovaně v minulosti, již třikrát vyhodnoceny dlouhodobých statistikách v mezinárodním měřítku jako jedny z nejnavštěvovanějších na renomovaném portálu SSRN – Social Science Research Network (www.ssrn.com) v oblastech jeho specializace – mezinárodní právo soukromé, mezinárodní rozhodčí řízení a mezinárodní proces, mezinárodní právo, obchodní právo a v ekonomických oblastech. Jeho články tak byly zařazeny do skupiny 10 % nejnavštěvovanějších odborných prací zpřístupněných na tomto globálním portálu.02