Profesor Alexander J. Bělohlávek podepsal dne 30. září 2022 v hlavním městě Kyrgyzstánu – Biškeku – jako místopředseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) smlouvu o spolupráci mezi PRIAC a ICA ICC – International Court of Arbitration in affiliation with the Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz Republic (Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Kyrgyzské republiky).

Na připojených fotografiích pořízených v průběhu slavnostního podpisu za účasti představitelů řady dalších mezinárodních rozhodčích institucí a zástupců arbitrážní praxe a teorie společně s profesorem Alexanderem J. Bělohlávkem předseda mezinárodního rozhodčího soudu Kyrgyzské republiky profesor Shamal Yusupovich Maychiev, jakož i další osobnosti a současně také kolega Jan Šamlot z naší advokátní kanceláře.